Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. "Investește în oameni!"

PARTENERI PROIECT

Asociația ASURA

O echipă de tineri profesioniști, într-o continuă ascensiune, care își propune, prin identificarea soluțiilor optime, crearea unui climat favorabil, necesar revitalizării sociale, culturale, turistice și educaționale a societății civile.
Obiective
Principalul obiectiv al Asociației ASURA este acela de a facilita absorbția fondurilor europene dar și a altor tipuri de finanțare (Banca Mondială, SEE, FDSC etc.) în vederea creșterii capitalului socio-economic al comunităților aflate în situații de risc. Totodată, pentru atingerea scopului nostru, ne propunem să dezvoltăm proiecte sau programe de asistență tehnică prin care să desfășurăm activități ca:

  • promovarea dezvoltării durabile prin acțiuni de cooperare cu celelalte organisme de dezvoltare sectorială sau regională;
  • derularea de programe de educație ecologică, dezvoltare comunitară, educație nonformală, organizarea și desfășurarea de cursuri de formare profesională a adulților;
  • asigurarea cadrului de analiză și decizie pentru politici și strategii de ocupare.

Fundaţia EMANUEL

Înființată de un grup de membri ai comunității locale împreună cu asociații grupului de firme Marami și familia acestora.
Obiective
Principalul obiectiv este de a veni în sprijinul categoriilor sociale defavorizate, în special persoane cu handicap, tineri proveniți din orfelinatesau bătrâni neajutorați.
În acest sens, în anul 2005, în parteneriat cu parteneri englezi a fost creat centrul “The Arc”, un centru familial, ce oferă adăpost unor tineri proveniți din orfelinat, fiind ajutați să capete deprinderi pentru a trăi pe cont propriu. Primii beneficiari au fost patru tineri cu dificultăți de învățare care împlineau 18 ani și părăseau orfelinatul din Lugoj.
“The Arc” era printre puținele proiecte similare ce apăreau în România, dar credem că va fi un exemplu și pentru alții pentru multă vreme de acum încolo.
Fundația Emanuel pune la dispoziție spațiul necesar activități îngrijindu-se de întreținere și utilități. De asemenea, prin pesonalul propriu, cât și prin contracte cu colaboratori, contribuie la îngrijirea și educarea tinerilor.

Marami Sport Club

Asociația „Marami Sport Club” Sinaia are înscrise între obiectivele principale formarea profesională a adulţilor, asistenţa socială şi consilierea în vederea constituirii de întreprinderi sociale.
De asemenea, Asociația Marami Sport Club este un promotor al promovării valorilor morale, a ideilor de normalitate şi toleranţă în societatea românească. În acest context, se implică în derularea de programe a tradiţiilor şi culturii naţionale și desfăşoară acţiuni filantropice şi de solidaritate socială atât în ţară, cât şi în străinătate.
Obiective
Principalele obiective ale Fundației sunt:

  • formarea profesională a adulților;
  • asistență socială;
  • consiliere în vederea constituirii de întreprinderi sociale;
  • derularea de programe și proiecte de promovare a tradițiilor și culturii naționale, atât în țară (în comunitățile locale), cât și în străinatate, inclusiv în rândul comunitățiilor românești din țările unde aceastea sunt prezente;
  • promovarea valorilor morale, a ideilor de normalitate și toleranță în societatea romaneasca;
  • desfășurarea de acțiuni filantropice (umanitare) și de solidaritate socială, realizate prin voluntariat, prin donații și, de asemenea, cu sau fără participarea altor ONG-uri;
  • organizarea și promovarea de activități culturale și turistice.