Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. "Investește în oameni!"

Peisaje agricole cu Înaltă Valoare Naturală (HNV – High Nature Value)

O parte dintre cele mai importante peisaje agricole cu Înaltă Valoare Naturală (HNV) din Europa se regăsește în România, în special în zona satelor săsești din sudul Transilvaniei, Sighișoara-Târnava Mare, zonă care se întinde pe o suprafață de aproximativ 95.000 de hectare și are o populație de aproximativ 25.000 de locuitori, răspândită în 30 de mici așezări și sate. Această zonă se remarcă prin unicitatea speciilor de plante și animale, demult dispărute din peisajul European, legăturile dintre om, agricultură și natură fiind aici încă intacte. Biodiversitatea ridicată este rezultatul agriculturii neintensive, practicate timp de sute de ani, și poate fi protejată, în continuare, doar prin menținerea acestui tip de management tradițional.

Aceste peisaje nu sunt doar de interes istoric și estetic; ele contribuie la productivitatea ridicată și la ocuparea forței de muncă locale, oferind multe alte beneficii importante, cum ar fi: