Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. "Investește în oameni!"

ECONOMIA SOCIALĂ

SES sau Întreprinderea Socială este un nou tip de inițiativă, care își propune să rezolve o problemă socială prin metode specifice afacerilor.

Economia socială este o formă alternativă de dezvoltare economică bazată pe principii etice - solidaritate, democrație, dezvoltare profesională și personală, funcționând conform economiei de piață și independent față de stat. Economie solidară sau economie mai aproape de suflet sunt sintagme ce definesc cel mai bine noțiunea de economie socială.

Obiectivul economiei sociale este acela de a eradica o problemă socială, în genere, care amenință oamenii și societatea:
- eradicarea sărăciei
- rezolvarea unei probleme de sănătate
- oferirea accesului la educație persoanelor defavorizate

Compania trebuie să devină sustenabilă din punct de vedere financiar și economic.

Investitorii primesc înapoi doar cât au investit. Nu se acordă dividende peste suma investită inițial (indiferent de rata inflației).

După ce investiția este recuperată de întreprinzători, profitul se reinvestește pentru extinderea și îmbunătățirea activității.

Compania se comportă conștient față de problemele mediului.

Personalul angajat primește remunerații la nivelul pieței, beneficiind de condiții de lucru mai bune decât cele standard.

EMES - European Research Network propune un set de criterii comune economice şi sociale pentru identificarea organizaţiilor ce pot fi denumite "întreprinderi sociale”:

CRITERII ECONOMICE:

  1. Activitate continuă de producere de bunuri şi/sau vânzări de servicii
  2. Un grad ridicat de autonomie
  3. Un nivel semnificativ de risc economic
  4. Un volum minim de muncă plătită (nivel ridicat de bazare pe voluntari)

CRITERII SOCIALE:

  1. Un scop explicit în beneficiul comunităţii
  2. O iniţiativă lansată de un grup de cetăţeni
  3. Puterea de luare a deciziilor nu se bazează pe proprietatea de capital
  4. O natură participatorie care implică diferitele părţi afectate de activitate
  5. Distribuire limitată a profitului