Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. "Investește în oameni!"

SES FRULECO HNV

În calitate de partener în proiectul ” Economia socială - stimulent al dezvoltării economice în regiunile București - Ilfov, Centru, Nord Vest și Sud Muntenia POSDRU 173/6.1/S/148732”, Fundația Adept Transilvania a înființat o structură de economie socială cu scopul dezvoltării economice și sociale a comunităților aflate în zona Sighișoara-Târnava Mare.
Înființarea SES Fruleco HNV vine în continuarea activităților ADEPT de susținere a micilor producători și, implicit, de protejare a peisajelor agricole de Înaltă Valoare Naturală (HNV) din Transilvania.

Sediul Fruleco HNV este amenajat și dotat cu echipamentele necesare colectării, depozitării și procesării legumelor și fructelor proaspete, congelate, dar și a gemurilor, dulcețurilor și siropurilor. Clădirea în care se desfășoară activitatea întreprinderii funcționează și ca un centru de colectare regional și distribuție la nivel național.

Rosii de gradina

Structura de economie socială Fruleco HNV își propune să susțină și să fie susținută atât de micii producători locali, cât și de culegătorii de fructe din flora spontană. Această întreprindere reprezintă un sector economic aflat la granița între sectorul privat (afaceri) și sectorul public (guvernamental) și este menită să genereze soluții inovatoare pentru problemele sociale, economice și de mediu ale membrilor comunității locale.

SES Fruleco HNV își propune să contribuie la dezvoltarea  locală și la coeziunea socială, având un potențial ridicat de a genera și menține locuri de muncă stabile. În prezent, întreprinderea socială numără șapte angajați cu normă întreagă, din care cinci persoane fac parte din grupuri vulnerabile. Toate persoanele angajate au beneficiat de servicii de consiliere și formare profesională.

Rosii de gradina

Centrul de colectare funcționează și ca un centru de informare pentru cei interesați și poate fi vizitat de alți antreprenori. Echipa Fruleco HNV și-a propus să încurajeze transferabilitatea acestei inițiative prin realizarea un manual de bune practici care să înglobeze toți pașii de urmat pentru înființarea și dezvoltarea durabilă a întreprinderii sociale în acest domeniu.

În vederea operaționalizării structurii de economie socială Fruleco HNV, au fost investiți 813 442 lei, sume alocate din fonduri nerambursabile acordate prin Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurelor Umane 2007-2013, Axa prioritară  6. ”Promovarea incluziunii sociale”, Domeniu Major de Interventie 6.1. ”Dezvoltarea economiei sociale”.

Cui se adresează? (din ce este formată piaţa potenţială?)
Piaţa potenţială este formată din pensiuni locale, centre de informare turistică, magazine online, magazine specializate pe produse tradiţionale, restaurante şi hoteluri din afara zonei locale, reţele de supermarket şi procesatori de fructe.

Care sunt avantajele SES-ului în faţa concurenţei?
A fost creată o identitate vizuală pentru promovarea produselor, identitate ce oferă și garanția calității. Calitatea produselor este net superioară celorlalte produse de pe piaţă, dat fiind faptul că vor fi folosite fructe si legume cultivate în zone de Înaltă Valoare Naturală, unde gradul de poluare este foarte scăzut.