Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. "Investește în oameni!"

Fundația ADEPT Transilvania

Fundatia ADEPT TransilvaniaPrin activitatea desfășurată, Fundația ADEPT contribuie, încă din 2004, la protejarea peisajelor agricole din Transilvania și la sprijinirea comunităților agricole tradiționale care le-au creat de-a lungul secolelor și care le mențin şi în prezent.

Scopul Fundației ADEPT este de a conferi valoare acestor peisaje și comunități și un viitor economic în secolul XXI, fără a le sacrifica durabilitatea și productivitatea, acesta fiind, de fapt, un model la nivel european. Pentru ca aceste peisaje și comunități să supraviețuiască în secolul XXI, este necesară o abordare inovatoare.
Pentru a rezolva seria de probleme care amenință supraviețuirea acestor peisaje și a comunităților de fermieri, Fundația ADEPT lucrează cu fermieri, comunități locale, universități, alte ONG-uri și cu autoritățile publice la toate nivelurile.

De 10 ani, Fundația ADEPT Transilvania desfăşoară un program integrat ce leagă aspectele economice şi beneficiile sociale cu activităţile de conservare a biodiversităţii și cu creșterea capacității locale de bună gospodărire în viitor.

Principalele obiective ale Fundației sunt conservarea biodiversității și dezvoltare rurală. În acest sens lucrează cu fermele mici de subsistență și semisubsistență pentru dezvoltarea unei piețe sustenabile pentru produsele și serviciile pe care aceștia le oferă. De asemenea, organizează întâlniri regulate cu fermierii pe diferite teme de interes (CAP, scheme de calitate, înregistrare produse tradiționale, piețe de desfacere, legislație națională etc).

Din anul 2004, ADEPT a inițiat activități diverse pentru beneficiul comunităților locale din zonă, inculzând: înființarea Centrului de Informare Turistică, înființarea Asociației de Turism Târnava Mare, crearea și marcarea traseelor turistice, facilitarea accesării măsurilor de agromediu și pentru intreprinzători locali, activități de educație în ceea ce privește mediul înconjurăto, păstrarea și promovarea produselor tradiționale, deschiderea de piețe pentru produse locale etc.

Fundația ADEPT își extinde activitățile și în alte părți din România și colaborează cu ONG-uri internaționale și cu Uniunea Europeană pentru a garanta utilizarea continuă a bunelor practici și metodologiilor moderne și adecvate în domeniul dezvoltării rurale.

Fermierii locali și alți gestionari de terenuri primesc prea puține stimulente pentru a rămâne în zonă. Această amenințare va creşte în următorii ani, datorită presiunii europene pentru competitivitate, ceea ce va duce la intensificarea agriculturii în zonele exploatabile, din punct de vedere comercial, și la abandonul zonelor mai puțin accesibile. Fundația ADEPT încearcă să deblocheze potențialele beneficii rezultate în urma interesului internaţional în zonă, precum și potențialul economic și calitatea vieții agricultorilor, prin gospodărirea tradițională a acestor peisaje.

Dintre activitățile desfășurate de Fundația ADEPT:

 • Crearea de stimulente prin crearea legăturii dintre administrarea corectă a habitatelor și plățile de agro-mediu
 • Implicarea fermierilor, școlilor și a publicului larg în activități de monitorizare prin educație și publicații inovatoare
 • Dezvoltarea pachetelor de agro-mediu (regionale și naționale) care țin cont de cerințele specifice ale pajiștilor uscate în urma consultărilor cu Ministerul Mediului și Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale
 • Distribuirea de materiale informative cu privire la importanța zonei
 • Diversificarea veniturilor prin crearea rețelelor de drumeții și a traseelor de bicicletă care leagă pensiunile și producătorii de vizitatori
 • Inființarea asociațiilor private de mici fermieri. Numai prin cooperare micii fermieri pot reuşi să supraviețuiască în condițiile moderne de piață.
 • Dezvoltarea unității de procesare la scară mică autorizată la condițiile minime, în mediul rural, pentru comunitate, dar și pentru demostrații practice
 • Schițe, planuri ca modele pentru unități de procesare vor fi publicate într-un manual cu distribuție gratuită, pentru alte comunități interesate.
 • Crearea de stimulente prin adăugarea de valoare produselor, branding, dezvoltarea pieței
 • Dezvoltarea posibilităților de comercializare a produselor HNV (din zone de Înaltă Valoare Naturală)
 • Stimularea veniturilor localnicilor prin îmbunătățirea producției și marketing-ului
 • Dezvoltarea de piețe de desfacere pentru produsele din zonă
 • Marketing: valoare adaugată produselor locale folosind brand-ul de biodiversitate. Sublinierea importanței și strânsei legături dintre management tradițional al terenului - teren cu Înaltă Valoare Naturală, și produse cu valoare ridicată, în conexiune cu imaginea de brand Discover Târnava Mare